پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران

15th Iran's Nuclear Conference

پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران روز چهارشنبه، 14 اسفند، 1387 لغایت پنجشنبه، 15 اسفند، 1387 توسط انجمن هسته ای ایران, انجمن هسته اي ايران, دانشگاه گلستان در شهر گرگان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران

محل برگزاری: گرگان
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: NUCLEAR15

توضیحات کنفرانس

محور هاي همايش
فيزيك هسته اي
كاربرد پرتوها
همچوشي هسته اي
سوخت و مواد هسته اي
راكتور
پرتو پزشكي
كشاورزي هسته اي
آشكارسازي و سيستم هاي هسته اي
دزيمتري
درج در تقویم: 8 دی 1387 - تعداد مشاهده 107805 بار