ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های انرژی و مهندسی هسته ای

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: انرژی و مهندسی هسته ای
تاریخ برگزاری: 29 اردیبهشت 1394 تا 30 اردیبهشت 1394
برگزار کننده: پژوهشكده كشاورزي هسته اي - پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي
شهر: کرج
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/01/20

2.

حوزه های تحت پوشش: انرژی و مهندسی هسته ای
تاریخ برگزاری: 4 اسفند 1389 تا 5 اسفند 1389
برگزار کننده: انجمن هسته ای ایران, انجمن هسته اي ايران, شركت فراوري اورانيوم و توليد سوخت هسته اي ايران
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

3.

حوزه های تحت پوشش: انرژی و مهندسی هسته ای
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 1387 تا 15 اسفند 1387
برگزار کننده: انجمن هسته ای ایران, انجمن هسته اي ايران, دانشگاه گلستان
شهر: گرگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1387/09/30
نتیجه مقاله: 1387/10/25
ثبت نام: 1387/10/01

4.

حوزه های تحت پوشش: انرژی و مهندسی هسته ای
تاریخ برگزاری: 10 آذر 1387 تا 11 آذر 1387
برگزار کننده: شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1387/07/15
ثبت نام: 1387/05/30

5.

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, انرژی و مهندسی هسته ای
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 1387 تا 20 خرداد 1387
برگزار کننده: سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي
شهر: کرج
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

6.

حوزه های تحت پوشش: انرژی و مهندسی هسته ای
تاریخ برگزاری: 21 اردیبهشت 1387 تا 22 اردیبهشت 1387
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور واحد ارومیه, دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي, سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
شهر: ارومیه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1386/12/20

7.

حوزه های تحت پوشش: انرژی و مهندسی هسته ای
تاریخ برگزاری: 5 آذر 1385 تا 6 آذر 1385
برگزار کننده: شركت تاسيسات فرآوري اورانيوم ايران
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

پشتیبانی