کارگاه آموزشی: ضرورت ها و چالش های استفاده از پساب در صنعت


حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

برگزار کننده: انجمن آب و فاضلاب ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان

مطالب مورد بحث کارگاه
چالش ها و مشکلات پیش رو در استحصال پساب شهری جهت استفاده در صنعت
روش های تصفیه پیشرفته آب
تصفیه و بازچرخانی مجدد پساب صنعتی و بهداشتی

***

مدرس:آقای مهندس طباطباییان

 

درج در سایت: 11 آبان 1397 - تعداد مشاهده 775 بار