کارگاه آموزشی: چالش های طراحی و بهره برداری از تصفیه خانه های آب


حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

برگزار کننده: انجمن آب و فاضلاب ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان

مطالب مورد بحث کارگاه
۱- اپراتوری (بهره برداری) از فرآیندهای تصفیه خانه های آب
۲- روش‌های کاربردی حذف مواد آلی و آلودگی های بیولوژیکی در تصفیه‌خانه‌های آب با توجه به تجربیات صورت گرفته
۳- روش های گندزدایی آب (اکسیداسیون، هوادهی، جذب سطحی) با توجه به تغییر کیفیت آب ورودی به تصفیه خانه ها
۴- مشکلات فرآیندی تصفیه‌خانه‌ها با توجه به مباحث فوق

***

مدرسین:

خانم دکتر تهرانی - آقای دکتر شهرکی

درج در سایت: 11 آبان 1397 - تعداد مشاهده 1013 بار