کارگاه آموزشی: فضاهای سبز شهری با رویکرد مدیریت مصرف آب

فضاهای سبز شهری با رویکرد مدیریت مصرف آب روز چهارشنبه، 23 آبان، 1397 توسط انجمن آب و فاضلاب ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان استان اصفهان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

برگزار کننده: انجمن آب و فاضلاب ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان

مطالب مورد بحث کارگاه
- شمای کلی فضای سبز شهر اصفهان و آب مصرفی
- راههای تامین آب مورد نیاز فضای سبز
-مدیریت برداشت آب از سفره آب زیر زمینی
-مطالعات پژوهشی رفتار سفره آب زیر زمینی
- بازسازی و اصلاح چاههای آب منتخب
-کاهش تعداد چاههای آب
- استفاده از منابع آبی متفاوت
-تامین پساب
-تصفیه ثانویه پساب 
احداث زیر ساختهای استفاده از پساب 
تدابیر مدیریتی استفاده از پساب
مدیریت زیر ساختهای آبیاری شهری
ایجاد پایگاه اطلاعاتی داده برای تاسیسات آبی
 تعیین نیاز آبی
بهبود و اصلاح زیر ساخت ها (مخازن و خطوط انتقال فرا منطقه ای )
-مخازن آب
- ایستگاههای پمپاژ
-سیستم های فیلتراسیون
-شبکه خطوط انتقال آب
-حرکت به سمت هوشمند سازی
-کاهش مصرف آب 
-اقدامات کاهش مصرف در حوضه آب
-استفاده از روشهای بهینه آبیاری
-استفاده از راهکارهای افزایش راندمان آبیاری
-نصب ادوات کنترلی

* راه اندازی سامانه نظارت هوشمند و کنترل از راه دور مصرف کنندگان

* نگهداری سیستم های آبیاری●اقدامات کاهش مصرف در حوضه فضای سبز

* اقدامات به زراعی

* کاهش تراکم کاشت

* استفاده از گونه های مقاوم

* مدیریت آبیاری رفیوژها

درج در سایت: 7 آبان 1397 - تعداد مشاهده 989 بار