کارگاه آموزشی: آسیب پذیری شهر های زلزله خیز و مقاوم سازی

Vulnerability of earthquake-prone cities and resilience

آسیب پذیری شهر های زلزله خیز و مقاوم سازی روز پنجشنبه، 26 مرداد، 1402 توسط مهندس امیر محمد احمدزاده و موسسه مقاومسازی و بهسازی لرزه ای ایران و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات و انجمن زمین شناسی ایران در شهر تبریز استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: نقشه برداری، تکتونیک / زلزله، مهندسی عمران و سازه

برگزار کننده: مهندس امیر محمد احمدزاده , موسسه مقاومسازی و بهسازی لرزه ای ایران, انجمن ایرانی تحقیق در عملیات, انجمن زمین شناسی ایران
برای شهرمان....
معرفی سخنرانان: مهندس امیرمحمد احمدزاده کارشناس و پژوهشگر سازمان مقاوم سازی لرزه ای ژاپن عضو سازمان مهندسین آمریکا
درج در سایت: 31 اردیبهشت 1402 - تعداد مشاهده 935 بار