آقای دکتر امیرمحمد احمدزاده

Dr. amirmohammad ahmadzadeh

معاون هیئت تحقیقات لرزه ای

Researcher ID: (385645)

1
1
1
4
1
3
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

  • بررسی گسل شمال اختر در مدیریت بحران زلزله (1400)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • دکتر امیرمحمد احمدزاده ، برآورد نیروهای طراحی سگمنت های بتنی تونل ها تحت بارهای لرزه ای و ثقلی باتوجه به رفتار غیرخطی و اندرکنش آنها با محیط اطراف (1402)

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

  • بررسی گسل تبریز و تحقیقات کاهش ریسک سوانح شهر (1400)

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در شرکت امیران پی تبریز (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • مدال افتخار جوانترین نخبه کشوری (1401)
  • دیپلم افتخار دانشگاه آکسفورد انگلیس (1401)
  • مدال افتخار پژوهشگران مهندسی عمران

سایر موارد

  • عضو کرسی زلزله شناسی یونسکو