سخنرانی علمی: وبینار «سواد آبی و تغییر رفتار مصرف آب: چگونه؟»

Webinar "Water Literacy and Changing Water Consumption Behavior: How?"

وبینار «سواد آبی و تغییر رفتار مصرف آب: چگونه؟» روز یکشنبه، 23 بهمن، 1401 توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: جامعه شناسی، آموزش

برگزار کننده: انجمن آموزش مهندسی ایران
درج در سایت: 19 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 545 بار