بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 567

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-15-57_005

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1398

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر تامین مالی جمعی بهعنوان روشی مبتنی بر وب 2 و شبکه های اجتماعی در تامین مالی برای کسب و کارهای نوپا دارای رشد چشمگیری از جنبه های گوناگونی مانند تعداد پلتفرمهای ارایهدهنده، تعداد کمپین ها و نرخ موفقیت آنها، حجم سرمایه تامین شده و تعداد مدلهای ارایه شده میباشد که این رشد سبب شده است تا محققان مختلف به بررسی این پدیده از ابعاد مختلف بپردازند. لذا این مقاله بدنبال بررسی جامع ادبیات مرتبط با این روش می باشد. در این پژوهش با مرور نظام مند 60 مقاله منتشر شده تا سال 2017 درخصوص مقوله تامین مالی جمعی، به جمعبندی پژوهش های صورت یافته در این زمینه پرداخته شده و الگوی گرایش پژوهش ها از طریق شناسایی کانونهای مورد توجه محققین تعیین گردیده است. همچنین خلاءهای پژوهشهای موجود و پیشنهادات برای پژوهشهای آینده در زمینه تامین مالی جمعی شناسایی و تبیین شده است. نتایج بررسی نشان داد که تعداد مطالعات انجام شده پیرامون این رویکرد جدید خیلی زیاد نمی باشد ولی در حال افزایش بوده و بیشتر پژوهشها تاکنون به بررسی یکب9عد از تامین مالی جمعی آن هم بصورت تجربی و اکتشافی بدون وجود چارچوب تیوریک و همچنین مطالعه موردی بوده است و نیاز می باشد تا محققان این روش را با رویکردی جامع و با استفاده از بررسی نظر بازیگران مختلف آن مطالعه کرده و عوامل موثر بر موفقیت این روش را استخراج نمایند.

کلیدواژه ها:

تامین مالی جمعی ، مرور نظام مند ادبیات ، وب 2 ، شبکه های اجتماعی ، کسب و کارهای نوپا.

نویسندگان

علی حاجی غلام سریزدی

دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

علی رجب زاده قطری

دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

علینقی مشایخی

دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران

علیرضا حسن زاده

دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران