ویژگیهای ژیوشیمیایی و ایزوتوپی پروتولیت اکلوژیتهای شمال شهرکرد: شاهدی بر تکوین حوضه پشت کمان نیوپروتروزوییک در پهنه سنندج-سیرجان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECONG-11-3_001

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

چکیده مقاله:

اکلوژیتهای مورد بررسی بخشی از کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد هستند که به پهنه ساختاری سنندج-سیرجان تعلق دارند. این اکلوژیتها با ترکیب کانی شناسی غالب آمفیبول، گارنت، زوییزیت و پیروکسن (امفاسیت) بهصورت عدسیهایی همراه پاراگنایسهای نیوپروتروزوییک مشاهده میشوند. مجموعه کانیایی این سنگها نشان دهنده دگرگونی آنها در فشار بالاست. با درنظرگرفتن سیستم نسبتا بسته در تعادلات شیمیایی این سنگها در طی فرایندهای دگرگونی میتوان محیط تشکیل سنگ مادر این سنگها را مورد بررسی قرار داد. نمودار عناصر نادر خاکی بهنجارشده به کندریت، غنیشدگی جزیی از عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین را نشان میدهد و نسبت (La/Yb)cn در این نمونه ها بین 1/7 تا 2/7 متغیر است. نمودار عناصر نادر بهنجارشده به گوشته اولیه آنومالی منفی Ti، Nb ، P و Y را نشان میدهد. نمودارهای ژیوشیمیایی نشاندهنده تمایل زیاد این سنگها با بازالتهای تولییتی است که در محیطهای کششی پشتکمان شکل گرفتهاند. بررسیهای ایزوتوپی Sr-Nd نشاندهنده ماگمای اولیه این سنگها با ترکیب گوشته غنیشده بالای زون فرورانش است. با توجه به الگوی پراگندگی عناصر و نسبتهای ایزوتوپی اولیه میتوان تشکیل سنگ مادر اکلوژیتهای منطقه را ناشی از کششهای پشتکمان در پهنه سنندج-سیرجان در اواخر پروتروزوییک پایانی (ادیاکاران) دانست.

نویسندگان

فروغ ملک محمودی

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

علیرضا داودیان دهکردی

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

ناهید شبانیان بروجنی

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

حسین عزیزی

گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران