ارزیابی عملکرد و ظرفیت خمشی تیرهای بتن مسلح تحت خوردگی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 364

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD06_030

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1398

چکیده مقاله:

سازه ها در محیطهای مهاجم در اثر ورود یونهای کلر یا کرین دچار خوردگی میشوند. خوردگی آرماتور از مهمترین عوامل شکست سازه های بتن مسلح بوده که باعث کاهش مقاومت و خدمتپذیری سازه میگردد. یکی از بارزترین اثرات خوردگی کاهش ظرفیت خمشی سازه است. کاهش ظرفیت خمشی تیرهای خورده شده با فرض کاهش سطح مقطع میلگرد و کاهش مقاومت تسلیم تعیین میگردد. رفتار خمشی تیرها با مدلسازی در نرم افزار آباکوس مشخص میشود. میلگرد در بتن به صورت المان مدفون در نظر گرفته شده است که در آن بین بتن و میلگرد پیوستگی کامل وجود دارد. کاهش ظرفیت خمشی به عنوان متغییر تصادفی برای مدل کردن کاهش عملکرد سازه در طول عمر سرویس انتخاب شد. با استفاده از تابع توزیع گاما احتمال گسیختگی سازه تحت کاهش ظرفیت خمشی محاسبه شد.

نویسندگان

معصومه تقی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مهدی دهستانی

دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل