بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر قصد مدیران بانکی بر برون سپاری فرآیندهای کسب و کار (موردمطالعه شعب بانک پاسارگاد استان لرستان و البرز)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDTIM02_002

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر قصد مدیران بانکی بر برون سپاری فرآیندهای کسب و کار در شعب بانک پاسارگاد استان لرستان و استان البرز می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران وکارکنان شعب بانک پاسارگاد استان لرستان و البرز می باشد. حجم جامعه 130 نفر می باشد. که با استفاده از نمونه گیری تعداد 97 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه آماری شامل 8 شعبه بانک پاسارگاد استان لرستان و البرز بود که نمونه گیری به روش طبقه بندی تصادفی انجام شد. و به 8 شعبه97 پرسشنامه ارسال می گردیدکه از این تعدادپرسشنامه 92 پرسشنامه عودت داده شد و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرارگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد (گوا لد وهمکاران ؛2006) می باشد. و نتایج حاصل از آن با مدل معادلات ساختاری (S.E.M) و نرم افزار لیزرل تحلیل شد. و نتایج تحقیق نشان داد که ریسک ادراک شده بر قصد مدیران بانکی بر برون سپاری فرآیندهای کسب و کار تاثیر مستقیم دارد.

نویسندگان

فاطمه بیرانوند

دانش آموخته مدیریت دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

میترا نظام الاسلامی

دانش آموخته مدیریت مالی – دانشگاه الزهرا(س)