ارزیابی جریان آب ورودی به تونل به منظور تمهیدات ایمنی لازم در خط 2 مترو تبریز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 435

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRARE06_140

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1398

چکیده مقاله:

به منظور محاسبه میزان نشت آب به تونل های شهری و متروها روش های متنوعی اعم از روشهای تجربی، تحلیلی و عددی وجود دارد. روشها و معادلات تحلیلی به دلیل بهره گیری از ساده سازیها و فرضیات عملی، کاربرد زیادی در محاسبه میزان نشت آب به تونل دارند. در عین حال، روشهای عددی بسیار پیچیده تر بوده و بکارگیری آنها نیز بسیار زمانبر است، اما نتایج دقیق تری را نسبت به روشهای تحلیلی ارائه مینمایند در این مقاله، نرخ نفوذ آب زیرزمینی به تونل خط 2 قطار شهری تبریز با استفاده از روش های تحلیلی و عددی (المان محدود) برآورد گردید. آنالیز عددی مقاطع با نگرشی ویژه بر ابعاد مدل عددی انجام پذیرفت. با انجام آنالیز حساسیت، مدلی برای تعیین ابعاد بهینه مدل عددی در این مطالعه موردی ارائه شد. روند تغییرات نرخ نفوذ آب زیرزمینی برآورد شده به تونل توسط روش های تحلیلی و عددی در حد قابل قبولی یکسان میباشد. بیش ترین میزان نرخ نفوذ آب زیرزمینی به تونل خط 2 مترو تبریز 12/25 لیتر بر دقیقه بر متر در حد فاصل کیلومتر 15+650 تا 15+750 پیشبینی گردید. از این رو، با دانش بر نرخ تخمینی میزان ورودی آب به مترو، میتوان در محدوده های خطرناک از این منظر، تمهیدات ایمنی لازم را در نظر گرفت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هادی فرهادیان

عضو هیئت علمی، دانشگاه بیرجند

آرش نیک ورحسنی

کارشناس ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حمیدرضا محبی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران