واکاوی ساختار درآمدی شهرداری ها و پیشنهاد سبد درآمدی برای شهرداری سنندج

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 302

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS03_054

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1398

چکیده مقاله:

تامین مالی شهردای یکی از مهمترین مسائل مدیریت شهری محسوب می شود. با توجه به روند روبه رشد شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری هزینه های شهرداری ها همواره در حال افزایش است و از آنجا که شهرداری ها نقش مهمی در اداره وتوسعه شهرها دارند و سازمان هایی کاملا خدمات ده هستند، تامین مالی برای ارائه خدمات و پوشش مخارج و هزینه ها یکی از مهمترین چالش های آنها می باشد. بنابراین هدف این مطالعه بررسی وضعیت درآمدی شهرداری های جهان و پیشنهاد سبد درآمدی برای شهرداری سنندج می باشد. رویکرد مورد نظر در این مطالعه کیفی بوده که برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه مورد مطالعه کارشناسان حوزه درآمد شهرداری سنندج بودند هک از 17 نفر آنها مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند به عمل آمد. بر این اساس شش شاخص معرفی و نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات آنها بیان شد. در نهایت بر اساس نتایج این پژوهش استفاده از منابعی همچون سهم قابل ملاحظه های از مالیات های دولت به شهرداری و دریافت عوارض ومالیات های محلی، درصدر منابع درآمدی شهرداری سنندج قرار دارد. از جمله پیشنهادات تحقیق آن است که کمک های دولت به شهرداری سنندج، متناسب با افزایش تورم و نیز متناسب با نیازهای جدید عمرانی شهر، افزوده شود.

نویسندگان

حمید خضری

کارشناس ارشد مدیریت امور شهری،دانشگاه پیام نور،غرب تهران،ایران

کتایون خراسانزاد

کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه