ارزیابی نظام مدیریتی در تصمیمات شهری

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

439

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAR01_088

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1398

چکیده مقاله:

در فرآیند اجرای طرح ارزیابی و پایش تغییرات شهری مطابق با سند راهبری، باید به این نکته توجه داشت که یکی از اهداف عمده ارزیابی، دستیابی به تغییرات بهینه با هدف تحقق ابعاد و شاخصه های توسعه پایدار شهری است. از این رو محورهای اصلی و اساسی در نظام پایش و ارزیابی باید منطبق بر محورهای اساسی در فرآیند نیل به توسعه پایدار باشند. در این پژوهش سعی بر آن بوده تا در ابتدا سیستم ارزیابی مدیریتی و مکانیسم همکاری و هماهنگی در سیستم تصمیمات شهرداری پرداخته شود سپس به تشریح اسناد ارزیابی و پیشنهادات مدیریتی پرداخته شود.

نویسندگان

عبدالغفوربراهویی
عبدالغفور براهویی

کارشناسی عمران، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

حجتسعادتی
حجت سعادتی

کارشناسی معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

علیرضا ریگی

کارشناسی عمران،

حامد اقدامی

کارشناسی ارشد شهرسازی،