پیش بینی ویژگی های الاستیک و مقاومت فشاری تک محوره در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران با استفاده از الگوریتم هوشمند و نگاره های مربوط چاه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 712

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPD09_032

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

ویژگی های الاستیک و مقاومت فشاری تک محوره به عنوان یکی از پارامتر ها در بررسی های ژئومکانیکی میادین نفتی مورد بررسی قرار می گیرند، با توجه به اینکه در میادین نفتی آگاهی از پایداری دیواره چاه های در دست حفاری امری بسیار ضروری است می توان با انجام آزمایش های استاتیکی ژئومکانیک مانند آزمون های مربوط به مقاومت یک محوره و چند محوره اقدام به پیش بینی صحیح این امر و کاهش هزینه های مربوط به حفاری نمود. بدلیل سنگ شناسی مختلف سازند ها و تغییرات گسترده مربوط به سنگ مخزن و مخرب بودن آزمون های مربوط به مقاومت فشاری و بدلیل عدم اجرای ازمایش های مقاومت فشاری در سازند های سست و هزینه و زمان بر بودن این آزمون ها می توان با استفاده از نگاره های چاه و روش های ترکیبی هوشمند برای تعیین اهداف نام برده شده اقدام نمود. در این مقاله ابتدا به تخمین سرعت موج برشی با استفاده از نگاره های چاه و روش هوشمند و اعتبار سنجی این روش ها پرداخته می شود، سپس با استفاده از ویژگی های الاستیک بدست آمده اقدام به تخمین مقادیر مربوط به مقاومت فشاری پرداخته می شود. با توجه به پیوسته بودن مقدار مقاومت فشاری تک محوره در طول چاه های حفاری شده، برای تعیین آن از طریق نگاره های چاه و روابط تجربی استفاده می شود. در این راستا هدف از مقاله حاضر، تعیین مقاومت فشاری تک محوره با استفاده از روابط تجربی موجود بوسیله ویژگی های الاستیک و سرعت موج برشی به صورت تلفیقی از نگاره های چاه و روش های هوشمند می باشد.

کلیدواژه ها:

سرعت موج برشی ، پارامتر های الاستیک مخزن ، نمودارهای چاه پیمایی ، مقاومت فشاری تک محوره ، هوش مصنوعی ، ژئومکانیک میادین نفتی

نویسندگان

محمدحسین گندم گون

کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

یوسف شرقی

دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

علی کدخدایی

دانشیار، دپارتمان مهندسی نفت دانشگاه کرتین استرالیا

مهدی گندم گون

کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز