بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری (شواهدی از بورس تهران)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 496

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BLOCKCHAIN01_068

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. به عبارتی سعی شده است تا تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و ویژگیهای کمیته از جمله استقلال و اندازه بهره وری سرمایه در شرکت موردبررسی قرار گیرد. بدین منظور نمونهای متشکل از 110 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک به دست آمده است و طی دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد مطالعه قرارگرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون متغیرها نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و ویژگیهای کمیته حسابرسی (استقلال و اندازه) با کارایی سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود ندارد.

نویسندگان

سیدآرمان حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه محدث نوری(ره) ،ایران

یاسین سلیمانی

کارشناسی ارشد حسابداری، مدرس گروه حسابداری دانشگاه پیام نور چمستان ،ایران

زهره امیری

کارشناسی حسابداری، موسسه آموزش عالی –غیرانتفاعی خزر محمود آباد ،ایران

ابراهیم محسنی

دکترای حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی مازیار، رویان،ایران