تاثیر جریان و پالس ثانویه بر ساختار و خواص مکانیکی در جوشکاری مقاومتی نقطه ای فولاد پیشرفته استحکام بالا DP590

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI20_042

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

تاثیر جریان و جوشکاری تک پالس و پالس ثانویه بر بهبود خواص مکانیکی و ریز ساختاری فولاد پیشرفته استحکام بالا DP590در اتصاالت مشابه حین جوشکاری مقاومتی نقطه ای پرداخته شده است. بدین منظور ورقی از فولاد پیشرفته استحکام بالا DP590 با ضخامت 1/6 میلی متر توسط فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای با پارامتر های مختلف جوشکاری از جمله شدت جریان ، جریان تک پالس و پالس ثانویه انجام گرفته شد. بررسی های ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی و نمودار سختی مقاطع جوش توسط ریز سختی سنجی تهیه شد. رفتار کششی – برشی نمونه های جوشکاری شده در پارامتر های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده مقایسه شدند. انتخاب جریان با پالس ثانویه تاثیر بسیار مشهودی بر خواص ریزساختاری و خواص کشش برشی و کشش متقاطع نمونه های جوشکاری شده گذاشته که نتایج بدست آمده با نتایج نمونه های تک پالسه مقایسه و بهترین حالت از لحاظ پارامتر های جوشکاری انتخاب گردید. ریزساختار فلز جوش تک پالس مارتنزیت خشن و صفحه ای تیز می باشد و در منطقه تحت تاثیر حرارت ساختار بصورت مارتنزیت های بسیار ریز به همراه فریت خشن و جهت دار می باشد. ریزساختار فلز جوش با پالس ثانویه مارتنزیت تمپر شده می باشد و در منطقه تحت تاثیر حرارت ساختار با توجه به نرخ گرمایش و سرمایش کنترل شده بصورت یکنواخت تری نسبت به حالت تک پالس می باشد. انتخاب جریان پالس ثانویه تاثیر بسیار مشهودی بر خواص ریزساختاری و خواص کشش برشی و کشش متقاطع نمونه های جوشکاری شده می گذارد. بار بیشینه در سیکل جوشکاری پالس ثانویه بیشتر بوده و سطح زیر نمودار تا بار بیشینه نیز بیشتر شده است که نشان دهنده میزان جذب انرژی بیشتر نمونه تا شکست می باشد. ارزیابی نحوه شکست نشان داد که با افزایش جریان مد شکست از حالت شکست متقاطع به حالت غیر یکنواخت تغییر می کند این در حالی است که جریان پالس ثانویه در نحوه شکست بسیار تاثیر گذار می باشد.

کلیدواژه ها:

فولادهای پیشرفته استحکام بالا DP590 ، جوشکاری مقاومتی نقطه ای ، جوشکاری پالس ثانویه ، ریزساختار ، خواص مکانیکی

نویسندگان

آرین قندی

دانشجوی مقطع دکترا ،بخش مهندسی مواد، پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۶-۸۳۱۱۱، ایران

مرتضی شمعانیان

استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدرضا سلمانی

دکترا ، بخش مهندسی و کیفیت فولاد خودریی سایپا

حسین پوری رحیم

سازمان ملی استاندارد ایران