تاثیر عملیات حرارتی پس گرم بر رفتار خوردگی نواحی مختلف اتصالات جوشی آلیاژ تیتانیم Ti- 6Al - 4V جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 510

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI20_036

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات جوشکاری ذوبی آلیاژ تیتانیم Ti- 6Al - 4V جذب گازهای اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن و تشکیل ترکیبات و ریزساختارهای نامناسبی است که می تواند خواص مکانیکی و رفتار خوردگی این آلیاژ را تحت تاثیر قرار دهد. در صورتی که از فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی استفاده شود، می توان از جذب گازها جلوگیری کرده و با کنترل ریزساختار، خواص مکانیکی مناسب تری بدست آورد. در این تحقیق از فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی جهت اتصال لب به لب ورقهای سه میلی متری آلیاژ تیتانیوم -Ti6Al - AV استفاده شد. آنگاه جوش های حاصل از شرایط بهینه در دمای 950 درجه سانتی گراد به مدت 1 ساعت در محیط گاز خنثی تحت عملیات حرارتی نرماله قرار گرفته و پس از آن ریزساختار نواحی مختلف جوش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، آنالیز عنصری با روش EDS آنالیز فازی با روش XRDو رفتار خوردگی آنها با استفاده از پتانسیواستات و در محلول 5 درصد اسید کلریدریک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام عملیات حرارتی پس از جوشکاری نیز نشان داد که این عملیات تاثیر به سزایی در افزایش پتانسیل و نزدیک کردن سرعت خوردگی نواحی مختلف جوش داشته است. به طوری که اگر سرعت خوردگی ناحیه انتقال قبل از عملیات حرارتی حدود 3 /5 برابر ناحیه اغتشاش و 10 برابر فلز پایه باشد؛ این اختلاف بعد از عملیات حرارتی کمتر از 2 / 5 برابر ناحیه اغتشاش و 4 برابر فلز پایه خواهد بود. این عملیات تاثیر چندانی در کاهش اختلاف سرعت خوردگی در سرعتهای پیشروی متفاوت نداشته و اختلاف کمترین و بیشترین سرعت خوردگی بعد از عملیات حرارتی برای سرعت های پیشروی گوناگون حدود دو برابر شده است. در مجموع می توان گفت عملیات حرارتی پس از جوش اختلاف سرعت خوردگی در نواحی مختلف جوش را کم کرده است، ولی تغییری در سرعت خوردگی جوش های به دست آمده در سرعت های پیشروی متفاوت به وجود نیاورده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا نصراصفهانی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشکده مهندسی مواد؛

عبدالرضا سلطانی پور

دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشکده مهندسی مواد؛

خسرو فرمنش

دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشکده مهندسی مواد؛

علی قاسمی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشکده مهندسی مواد؛