مروری بر تاثیر خلاقیت بر رقابت پذیری سازمانی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 814

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DINCONF03_011

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

سازمان های نوآور بهتر و سریعتر از سایر سازمان ها می تواند به چالش های محیطی پاسخ دهند. نوآوری پنجره ای از فرصت های جدید را به روی سازمان می گشاید و مزیت رقابتی پایدار درسازمان را تضمین می کند. سازمانها به طور فزاینده ای به دنبال بهبود توانایی خلاقیت خود هستند تا بتوانند عملکرد خود را افزایش دهند. بنابراین ازآنجایی که حرکت به سمت رقابت-پذیری به شدت مورد اهمیت قرار گرفته است، بسیاری از آموزشها و یادگیریها برتجمیع دانش تمرکز کرده اند به جای اینکه بر مهارتهای عملی تاکید نمایند و انتقال دانش نیز به عنوان هسته ی مرکزی خلاقیت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه های موفق موجود برای سازمان ها در راستای نوآوری و خلاقیت بیشتر، سرمایه گذاری آنها درجهت ارتقای توانایی کارکنان شان درراستای خلاق تر شدن از می باشد. از آن جای که سازمانیکه صرفا با تکیه بر طرح ها و نقشه های رفتارهای معین و ثابت کار می کند، یک نظام اجتماعی بسیار آسیب پذیر است. این مطالعه تاثیر خلاقیت بررقابت پذیری سازمانی را مورد بررسی قرار میدهد. این مطالعه به طور خاص افزایش عملکرد به واسطه خلاقیت را بررسی مینماید که منجر به افزایش رقابت پذیری سازمانی میشود و یکی از ضروریات لازم برای سازگاری با تغییرات گذرا از دانش پایه به سمت خلاقیت است. این مطالعه، عملکرد سازمانی مورد نیاز برای رشد فراگیر و قویتر سازمان بر پایه ی اولویتهای کلیدی را بیان میکند که میتواند به طورمکمل، مبنایی برای یک رویکرد عملگرا و جامع درراستای نوآوری از تولید دانش به سمت حل مسئله، فراهم نماید. خلاقیت منجر به نوآوری، یکی از بخشهای جدایی ناپذیر فرآیند سازمانی است. با این حال، این یافته ها تولید دانش و انتشار نوآوری به منظور افزایش رقابت پذیری سازمانی را با استفاده از مدل اصلاح شده کیانتو تقویت میکند.

نویسندگان

ساجده احسانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بازاریابی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا.

مهدی نبی پورافروزی

مدرس حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق(ع) بابل، دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران، ایران

محمد قرنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بازاریابی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا.