ارزیابی تاثیر میزان سیمان و خرده آسفالت بر مشخصات مخلوط آسفالت سرد تهیه شده از خرده آسفالت

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 588

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAAM11_030

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398

چکیده مقاله:

در همه جای دنیا پروژه های روسازی فراوانی با استفاده از قیر امولسیون استفاده گردیده که نتایج قابل قبولی به همراه داشته است. با این وجود در برخی پروژه ها مشکلات عملکردی برای مخلوط آسفالتی گزارش شده که باعث شده نیاز به افزودنیها برای کاهش مشکلات روسازی بازیافت شده با امولسیون قیر به شدت احساس شود. در این تحقیق جهت ساخت مخلوط اسفالتی سرد از تکنولوژی قیر امولسیون استفاده شده است. در این پژوهش تاثیر افزودنی های سیمان، مصالح خرده اسفالت و افزودنی نانوتکنولوژی زایکوترم بر میزان قیر بهینه مورد ارزیابی قرار گرفت. مصالح خرده آسفالت در درصدهای مختلف 0)، 20، 50 و 100 درصد) با مصالح سنگی جدید جهت ساخت نمونه های آسفالتی مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق از 9 طرح اختلاط مختلف شامل درصدهای مختلف مصالح سنگی و سیمان، مصالح خرده آسفالتی ، افزودنی زایکوترم استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از سیمان تاثیر زیادی بر روی نتایج افزایش مقاومت مارشال نمونه ها داشته است.

نویسندگان

احمد جلیلی

کارشناس ارشد ژئوتکنیک و خاک وپی ، رئیس اداره نگهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

علیرضا سیاهپور

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

محمدکریم قاسم زاده

کارشناس ارشد راه و ترابری، معاون اداره نگهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

محمد کاشانی نوین

دانشجوی دکتری مهندسی عمران راه و ترابری، مدیرعامل مهندسین مشاور آرا طرح رویان