بررسی کیفی و کمی باطله خطوط فرآوری مجتمع سنگ آهن گهر زمین (سیرجان)با استفاده از روشهای آزمایشگاهی و پایش آماری

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 619

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES04_003

تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش، باطله نهایی خطوط دو گانه فرآوری مجتمع سنگ آهن گهر زمین (سیرجان) به منظور مشخصهیابی و امکانسنجی بازیافت محتوای باارزش، مورد بررسی کیفی و کمی قرار گرفته است. به منظور بررسی مشخصات کمی باطله، اطلاعات تولید مربوطه با استفاده از نمودارهای کنترلی دادههای منفرد/دامنه متحرک پایش شد. جهت بررسی کیفی باطله نیز نمونههای معرفی از سد باطله تهیه و پس از همگن سازی، با استفاده از آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD) ، آنالیز 65 عنصری (ICP)، طلاسنجی و فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پایش نشان داد که در خط 1 نسبت به خط 2، باطلهای به مراتب بیشتر تولید شده در حالی که، عیار ماهیانه دو خط بسیار مشابه میباشند. تناژ و عیار باطله برای خط 1 به ترتیب 113/02 و 15/31% وبرای خط 2 به ترتیب 96/98 و 14/56% به دست آمد. نتایج آنالیز کیفی نیز نشان داد که حدود 17 % باطله را اکسید آهن، 32 % سیلیس و حدود 17 % را اکسید منیزیم تشکیل میدهد که به طور عمده به شکل دولومیت حضور دارد. گوگرد این باطله نیز حدود 7% و به صورت پیریت است. حضور سایر عناصر به دلیل مقدار اندک، بر اساس فناوری روز، فاقد ارزش اقتصادی جهت بازیافت است. همچنین، با انجام آنالیز طلا مشخص شد که مقدار طلای باطله کمتر از 7 ppb است که در نتیجه، استحصال آن با فناوری روز به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نیست.

نویسندگان

حمید خوشدست

بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، زرند

محمد نعیم زیدآبادی نژاد

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید، شرکت سنگ آهن گهر زمین، سیرجان