بررسی تاثیر زمان اتصال بر ریزساختار اتصالهای نفوذی TLP نانوکامپوزیتAl/Al2O3

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 428

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI13_103

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1398

چکیده مقاله:

زمان اتصال یکی از عوامل مهم و موثر در اتصال نفوذی به روش فاز مایع گذرا (TLP )، میباشد که برای رسیدن به خواص ریز ساختاری مطلوب باید به صورت بهینه انتخاب گردد لذا در تحقیق حاضر اتصال نانوکامپوزیت Al/Al2O3 ، بهروش اتصال نفوذی TLP در دمای 580°C و در زمان های 20، 40 و 60 دقیقه انجام شد و تاثیر زمان اتصال بر ریزساختار اتصالها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در زمانهای اتصال 20 و 40 دقیقه، ریز ساختار نهایی اتصال شامل محلول جامد α-Al و شبکه ای از جامد یوتکتیک α+CuAl2 در درز اتصال میباشد. با افزایش زمان اتصال به 60 دقیقه، مذاب به صورت کاملا هم دما منجمد شده و لذا ریزساختار نهایی تنها شامل فاز α-Al میباشد که ذرات رسوبی CuAl2 بهصورت ذراتی مجزا و منفرد در آن پخش شده اند.

نویسندگان

سیدشهاب سیدین

کارشناسی ارشد جوشکاری دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

حمیدرضا سلیمی جزی

استادیار دانشکدهی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدرضا طرقی نژاد

دانشیار دانشکدهی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

فتح اله کریم زاده

دانشیار دانشکدهی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان