تاثیر شرایط جوشکاری بر تشکیل عیب تونلی درجوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,420

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_162

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین موارد در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، در آلیاژ آلومینیم بروز عیوب مختلف از جمله عیب تونلی است. عیب تونلی یکی از رایج ترین عیوب در روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی است. در این مقاله سعی شده است که تاثیر شکل ابزار با استفاده از دو پین مثلثی و استوانه ای بر تشکیل عیب تونلی در نمونه آلیاژ آلومینیمی بررسی گردد. در این راستا، تاثیر پارامترهای سرعت چرخشی، سرعت پیشروی، شکل ابزار و زاویه ابزار در حین جوشکاری بر روی ایجاد عیب تونلی مورد بررسیقرار گرفتند. جهت بررسی نتایج از بررسی چشمی، آزمون های رادیوگرافی و متالوگرافی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که عیب تونلی در نمونه هایی ظاهر می شود که انتقال مواد بصورت متوازن از AS به RS و بالعکس وجود نداشته است. همچنین، گرمای ورودی نقش موثری در کیفیت جوش داشته و افزایش یا کاهش بیش ازحد آن می تواند منجر به بروز و گسترش عیب تونلی گردد.

نویسندگان

نسرین ابراهیمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی،گروه ساخت و تولید، واحد تبریز- دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

فراز امیدبخش

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه ساخت و تولید، واحد تبریز- دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران