بررسی عوامل موثر بریکپارچه سازی اراضی و کشاورزی پایدار و ابعاد زیست محیطی توسعه پایدار

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCWHS02_047

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1398

چکیده مقاله:

در ایران حدود 18 میلیون هکتار زمین زراعی وجود دارد که اغلب به صورت قطعات پراکنده و در اندازه های مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرند. پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی سنتی ایران در نظام ارباب و رعیتی و قبل از اصلاحات ارضی به علت عوامل طبیعی اقتصادی اجتماعی و سیاسی به وجود آمد. این پراکندگی، استفاده از دستاوردهای علمی و فنی و تکنولوژی، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات، ارتباطات و نهاده های کشاورزی را مشکل و گاهی غیرممکن می سازد. امروزه پراکندگی قطعات زمین، مانع اساسی راه پیشرفت و توسعه کشاورزی و جامعه روستایی می باشد. یکپارچه سازی اراضی موجبات توسعه روستایی را فراهم می آورد زیرا با این عمل می توان کارایی و رقابت سالم را ایجاد کرده و تلفیق بهتری از زنجیره های کشاورزی داشت. همچنین، این فرایند شرایط اقتصادی روستائیان را فراهم آوردن تولید بیشتر، فعالیت های غیر زراعی و دسترسی به بازار و اعتبارات و شرایط اجتماعی را با ایجاد فرصت های اشتغال، مشارکت، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی، بهبود می بخشد. از سوی دیگر توسعه پایدار به لحاظ زیست محیطی شامل مدیریت و برنامه ریزی جهت حفاظت از محیط زیست می باشد که زیرمجموعه ای از عناصر و عوامل دیگر را جهت رسیدن به این اهداف در بر می گیرد و شامل مواردی از قبیل حفظ تعادل اکوسیستم طبیعی، تلفیق امور توسعه با محیط زیست، برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی، استفاده بهینه از منابع آب، خاک و انرژی، جایگزینی منابع تجدید پذیر، برنامه ریزی و مدیریت حوادث غیرمترقبه، کنترل آلودگی های زیست محیطی می گردد.

نویسندگان

رضا امین زاده

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دزفول، ایران

علی افروس

استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دزفول، ایران