بررسی کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در شرکت های تولیدی شهرک های صنعتی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MAR-2-12_004

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1398

چکیده مقاله:

تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک شیوه هایی هستند که به تازگی به عنوان وسیله ای برای غلبه بر محدودیت های روش حسابداری مدیریت سنتی در برخورد با مسایل استراتژیک ارایه شده اند. حسابداری مدیریت استراتژیک باعث ارتباط تمام فعالیت های شرکت با استراتژی کسب و کار شده و موجب افزایش رقابت پذیری شرکت می گردد. هدف این مقاله بررسی کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در سطح شرکت های شهرک های صنعتی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ روش کار از نوع تحقیق های پیمایشی است. داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخت میان مدیران و حسابداران ارشد شرکت های شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری گردیده است. تحلیل آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS21 انجام گردیده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که میانگین میزان کاربرد در 14 تکنیک از 16 تکنیک ارزیابی شده بالاتر از سطح متوسط می باشد. و همچنین میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک میان انواع صنایع متفاوت است.

نویسندگان

پروانه کمالی دهکردی

استادیار دانشگاه پیام نور

مرتضی غلامیان

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد