بررسی تاثیرسرمایه فکری برعملکرد دانشگاه ها(مطالعه موردی: دانشگاه های دولتی و خصوصی)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 433

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNAHS-2-11_005

تاریخ نمایه سازی: 30 مهر 1398

چکیده مقاله:

سرمایه فکری مفهومی است که توجه محققان را روز به روز به خود جلب می کند. سرمایه گذاری بیشتر و بهتر در به روز ساختن و بهبود کیفیت دانشگاه ها در واقع سرمایه گذاری مستقیم در آینده شهروندان و کشورهاست. هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن نقش و رابطه ی سرمایه فکری و سه مولفه ی آن بر عملکرد و کارایی دانشگاه ها در کشور می باشد. بخش آموزش کشور، به خصوص دانشگاه ها انتخاب شدند؛ چرا که نقش حیاتی و مهمی را در توسعه و رشد بدنه ی دانش دارد. بنابراین در این تحقیق، سه مولفه سرمایه فکری از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای به عنوان متغیر مستقل و عملکرد موسسه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. در این تحقیق یک پرسشنامه ساختار یافته از مطالعات گذشته اتخاذ شده و 800 پاسخ از دانشگاه های مختلف خصوصی و عمومی درکشور جمع آوری شد. تحلیل پایایی برای آزمون پایایی ساختار به عمل آمد و ضریب همبستگی پیرسون برای معلوم کردن ارتباط سه مولفه از سرمایه فکری بر عملکرد دانشگاه ها به کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشانگر این است که هر سه مولفه رابطه ی قابل توجهی با عملکرد دارند اما در خلال این سه مولفه، رابطه ی سرمایه انسانی بیشتر آشکار است.

نویسندگان

سعید عباس زاده امیردهی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، (مدرس دانشگاه)

شهرام اشراق

دانشجوی دکترا مدیریت بازرگانی- بازاریابی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندر انزلی، (مدرس دانشگاه)

مهدی نبی پور افروزی

دانشجوی دکترا مدیریت- مالی (مدرس دانشگاه)

شهریار توانگرزاده

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، موسسه غیرانتفاعی پارسا بابلسر