مدلسازی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال آب - تیتانا به کمک شبکه عصبی مصنوعی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 271

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME24_622

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق ضریب هدایت حرارتی نانوسیال TiO2 - Water به کمک شبکه عصبی مصنوعی مدلسازی و مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تجربی مورد استفاده برای مدلسازی در 4 کسر وزنی 1، 10، 20 و 35 درصد و در محدوده دمایی C° 80- 20 بوده اند. ساختار شبکه عصبی با 2 لایه مخفی و 5 نرون برای مدلسازی در نظر گرفته شد. به منظور انتخاب بهترین تابع آموزش، چندین تابع آموزش موجود در شبکه عصبی مصنوعی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نمایان ساخت با توجه به معیارهای بالاترین ضریب رگرسیون و کمترین مقدار میانگسن مجذور مربعات خطا، تابع آموزش Trainbr دارای بهترین عملکرد بود. همچنین نتایج نشان داد شبکه عصبی با دقت بسیار خوبی توانایی پیش بینی ضریب هدایت حرارتی نانو سیال آب - تیتانا را در دماها و غلظت های مختلف دارا بوده و مدل های تئوری مانند ماکسول از پیش بینی دقیق ضریب هدایت حرارتی ناتوان می باشند

نویسندگان

محمد همت اسفه

دکتری مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

سیف اله سعدالدین

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

سید هادی رستمیان

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

جلال شهرام

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان