آقای دکتر سیف الله سعدالدین

Dr. Seyfolah Saedodin

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176430)

31
26
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی