تاثیر هوش سازمانی، در بهره وری اقتصادی ، در شرکت ملی پخش فرآورده های نفت ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 594

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HGSEC03_009

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1398

چکیده مقاله:

هوش سازمانی عبارت است از ظرفیت یک بنگاه برای بکارگیری نیروهای مغزی اش و تمر کز آن نیروی مغزی، بر انجام ماموریت ها ، برای رسیدن به اهداف سازمانی ، هوش سازمانی از ظرفیت یک سازمان برای بسیج تمام توانایی هوشی که در دسترس آن قرار دارد استفاده می نماید وهدفش متمرکز کردن توانایی هوشی کارکنان، در جهت رسیدن به اهداف سازمان است، امروزه سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که نیروی تجمعی مغز کارکنان باعث انجام فعالیت های بزرگ و موفقیت های بزرگ در سازمان می شود و هوش سازمانی نقش بسیاری در این موفقیت دارد، پروژه هایی که هوش سازمانی را در سازمان جدی می گیرند می توانند نقش به سزایی به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف اقتصادی و تجاری سازی در حوزه فناوری های برتر داشته باشند.هدف اصلی این پژوهش ، بررسی تاثیر هوش سازمانی بر افزایش بهره وری اقتصادی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفت ایران است ، جامعه آماری تحقیق ، شرکت ملی پخش فراورده ها نفتی ایران است که میزان نمونه آمار بر اساس فرمول کوکران 100 برآورد گردیده است ، ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و میزان پایایی تحقیق با آزمون آلفای کرونباخ 85 % می باشد نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین هوش سازمانی و بهره وری اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد و هوش سازمانی بر بهره وری تاثیر گذار است به همین منوالبررس نتایج تحقیق نشان داد که بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، همسویی و تجانس، به کار گیری دانش و فشار عملکردی بر بهره وری اقتصادی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران موثر بوده و رابطه مستقیمی دارد.

کلیدواژه ها:

هوش سازمان ، بینش راهبردی ، میل به تغییر ، روحیه ، به کار گیری دانش ، شرکت ملی پخش فراورده ها نفتی ایران

نویسندگان

احمد ودادی

استادیاردانشگاه آزاد اسلام واحد تهران مرکز

فاطمه جواهری

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی