تحلیل و اندازه گیری اغتشاشات چرخ عکس العملی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 672

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO03_036

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله به منابع ایجاد ریزاغتشاشات در چرخ عکس العملی پرداخته شده و بر روی یکی از نمونه های طراحی و ساخته شده توسط پژوهشکده رانشگرهای فضایی، اندازه گیری و نتایج بررسی میشوند. سرعتهای مختلف چرخشی ناشی از مانورهای چرخ عکس العملی که در مانوردهی و پایدارسازی ماهواره ها استفاده میشود باعث گشتاور نامتوزان شده و پایدارسازی و دقت کنترل وضعیت را کاهش میدهد و این بهو یژه در ماهواره های تصویربرداری مورد توجه است. با شناسایی و اندازه گیری این نیرو/گشتاورهای اغتشاشی چرخ عکس العملی میتوان فاکتورهای مهمی مانند ممان اینرسی ماهواره، بردار موقعیت چرخ عکس العملی و ... را که خطای کنترل وضعیت به آنها وابسته است، مورد تصحیح قرار داد. نتایج حاکی از این است که ریز اغتشاشات در سرعتهای مختلف چرخ عکس العملی ناشی از اثر غالب یک منبع اغتشاش بوده و در راستاهای غیراز محور چرخش بیشتر از 5/4 نیوتن نیست.

نویسندگان

مرتضی فرهید

پژوهشکده رانشگرهای فضایی ، پژوهشگاه فضایی ایران

حسین بهشتی

پژوهشکده رانشگرهای فضایی ، پژوهشگاه فضایی ایران

حمید قوچی اسگندر

پژوهشکده رانشگرهای فضایی ، پژوهشگاه فضایی ایران