روایت شناسی رمان داستان یک شهر اثر احمد محمود

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 611

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LLCSCONF02_001

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

احمد محمود، یکی از رمان نویسان مهم معاصر است که واقع گرایی در آثارش تا حدود زیادی جلوه میکند؛ چراکه ایشان متاثر از شرایط جامعه خود به نگارش رمان داستان یک شهر پرداخته است. درونمایه این رمان، رکود شهری است که توسط نویسنده به تصویر کشیده شده است. این پژوهش به صورت کتابخانه ای صورت پذیرفته است و به روایت شناسی رمان داستان یک شهر احمد محمود پرداخته است. موضوع داستان با حوادث سیاسی عصر نویسنده پیوند زیادی دارد؛ به گونه ای که میتوان گفت که این رمان انعکاس مکان این رمان شهری دور افتاده است. پیرنگ داستان بر اساس روابط علت و معلول است و حادثه ها در این رمان به صورت عقلانی به هم پیوند خورده است. در این رمان سیر توالی روایی به صورت تقویمی پیش نرفته است. صحنه ها تکراری و بیتحرکاند. حوادث، شخصیتها و صحنه ای رمان در بستری از واقعیت رخ میدهند.

کلیدواژه ها:

احمد محمود ، روایت شناسی ، رمان داستان یک شهر.

نویسندگان

علیرضا علیزاده

استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

سیدحمزه عابدی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

علی عزیزی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون