شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت ارتباطات با مشتری در سیستم هوش تجاری B1 به منظور پاسخگویی به نیازمندی های دستگاه های خرید اینترنتی بااستفاده از داده کاوی (مطالعه موردی: دیجی کالا)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,003

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIEACONF02_067

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت ارتباطات با مشتری در سیستم هوشتجاری به منظور پاسخگویی به نیازمندی های دستگاه های خرید اینترنتی با استفاده از داده کاوی درشرکت دیجی کالا است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی با ماهیت کاربردی است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه است. تفاوت سنجی بین اهمیت و وضعیت موجود مولفه های مختلف درفرایندهای اصلی سیستم هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از فن داده کاوی- خوشه ای انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر قابلیت انعطاف در درک موقعیت و شرایط موجود وتوانایی در انجام مسئولی تهای نرم افزاری برای مشتری با 0.177 درصد در رتبه اول، متغیر قابلیتانعطاف در تبعیت از الزامات تعیین شده و استفاده از رو شهای استاندارد و بروز جهت ارائه بهتر خدمات بهمشتری با 0.1637 درصد در رتبه دوم و متغیر ساختار دادن به اطلاعات در پشتیبانی مشتری با 0.1539درصد در رتبه سوم قرار گرفتند.

کلیدواژه ها:

مدیریت ارتباطات با مشتری ، هوش تجاری ، نیازمندی های دستگاه های خرید اینترنتی ، داده کاوی

نویسندگان

مهدی فایق مرادی ها

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

حسن اسماعیل پور

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران