ارزیابی راهبردهای مدیریت دانش در محیط های آموزش عالی: مطالعه موردی دانشگاه خلیج فارس

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,036

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IKMC02_031

تاریخ نمایه سازی: 2 فروردین 1389

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر فناوری های نوظهور اطلاعات و ارتباطات، پیامدهای نوآورانه ای را برای موسسات آموزشی ازجمله آموزش عالی در بر داشته است. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و در راستای خلق دانش استراتژیک برای مقاصد استراتژیک دانشگاهی از نوآوری ها، فلسفه ها، استراتژیها و فنونی که در بخش های خصوصی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند، بهره برده اند. یکی از این نوآوری ها کاربرد مدیریت دانش به عنوان یکی از ابزارهای کارامد خلق، انتقال یا تسهیم، کاربرد و ارزیابی دانش در دانشگاه است. هدف این مقاله ارزیابی راهبردهای مدیریت دانش در محیط های آموزش عالی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی از نوع زمینه یابی به مطالعه دیدگاه های اعضای هیات علمی در ارتباط با کیفیت تدوین و اجرای راهبردهای مدیریت دانش در یک دانشکده فنی و مهندسی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوده است. برای تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در این دانشکده وضعیت راهبردهای رهبری دانش، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ از دیدگاه اعضای هیات علمی مناسب نمی باشد. در پایان بر مبنای نتایج پژوهش در راستای تبیین زیر ساخت های مورد نیاز جهت اجرای راهبردهای مدیریت دانش در دانشکده های فنی و مهندسی، پیشنهاداتی ارائه شده است.

نویسندگان

قاسم سلیمی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

زهرا صباغیان

استاد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی