بررسی و مقایسه سواد سلامت در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1395

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 335

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHL-2-4_006

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: ارتباط سواد سلامت پایین با پیامدهای منفی بهداشتی مانند اتخاذ کمتر رفتارهای پیشگیرانه و وضعیت ضعیف تر سلامتی، اثبات شده است. نظر به افزایش مصرف سیگار در میان دانشجویان، این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه سواد سلامت در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که در میان دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام گرفت. حجم نمونه 360 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده ها شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش سواد سلامت (HELIA) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمارهای توصیفی و آزمون تی، تحلیل شدند. یافته ها: 23/8 درصد (81 نفر) از دانشجویان مصرف کننده فعلی سیگار، 17/10 درصد (58 نفر) دارای تجربه مصرف سیگار و 59/10 درصد (201 نفر) غیرسیگاری بودند. میانگین و انحراف معیار نمره سواد سلامت 14/12±70/52 از 100 بود. ابعاد درک و دسترسی بیشترین میانگین نمره و بعد تصمیم گیری و کاربرد اطلاعات سلامت کمترین میانگین نمره را به خود اختصاص داده بودند. بین میانگین نمره سواد سلامت در دو گروه از دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری اختلاف معنادار وجود داشت. همچنین بین میانگین نمره ابعاد درک، تصمیم گیری و کاربرد اطلاعات سلامت و دسترسی، در دو گروه از دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری اختلاف معنادار وجود داشت (0/05> P). نتیجه گیری: برای طراحی مداخلات پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان، باید به سواد سلامت و ابعاد تاثیرگذار آن در این زمینه توجه ویژه ای مبذول داشت. نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

نویسندگان

رحمن پناهی

دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

علی رمضانخانی

استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران،

محمود طاووسی

دانشیار، گروه آموزش و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران

علی اصغر حائری مهریزی

مربی، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Bavandpour E, Azami Z, Bavandpour M, Afsordeh O, Delpisheh A. ...
 • Olyani S, Tehrani H, Esmaily H, Rezaii MM, Vahedian-shahroodi M. ...
 • Zhang XH, Li SC, Fong KY, Thumboo J. The Impact ...
 • Saeedi Koupai M, Motaghi M. Comparing Health Literacy in High ...
 • Schillinger D, Grumbach K, Piette J, Wang F, Osmond D, ...
 • Scott TL, Gazmararian JA, Williams MV, Baker DW. Health literacy ...
 • Paasche Orlow MK, Parker RM, Gazmararian JA, Nielsen Bohlman LT, ...
 • Kutner MA, Greenberg E, Yin J, Paulsen C, White S. ...
 • Zhang Q, Cui G, editors. Investigation and analysis of Xi’an ...
 • Azimi S, Ramezankhani A, Rakhshani F, Ghaffari M, Ghanbari S. ...
 • Panahi R, Ramezankhani A, Tavousi M, Osmani F, Niknami S. ...
 • Stewart  DW, Cano MA, Correa-Fernández, Spears CA, Li  y, Waters ...
 • Stewart DW, Adams CE, Correa-Fernández, Li y, Wetter DW, Vidrine ...
 • Martin LT, Haas A, Schonlau M, Pitkin Derose K, Rosenfeld ...
 • Sabiston C, Lovato C, Ahmed R, Pullman A, Hadd V, ...
 • Tsai Y, Wen Y, Tsai C, Tsai T. Peer pressure, ...
 • Sharifi-rad GR, Hazavei MM, Hasanzadeh A, Daneshamouz A. The effect ...
 • CDC (2001) Tobacco information and prevention source: over view available: ...
 • Adolescent tendency outcomes to cigarette , Saheb jami M, 2004, ...
 • Masjedi MR, Azaripour Masooleh H, Heydari Gh.R, Alinejad Taheri S, ...
 • Khami MR, Murtomaa H, Razeghi S, Virtanen JI. Smoking and ...
 • Nazary AA, Ahmadi F, Vaismoradi M, Kaviani K, Arezomandi M, ...
 • Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, Azin S A, Jahangiri ...
 • Ramezankhani A, Heidarnia AR, Ghofrani pour F. Effect of education ...
 • Mahmoudi H, Taheri A. Relation between Information Literacy and Health ...
 • Vozikis A, Drivas K, Milioris K. Health literacy among university ...
 • Khaleghi M, Amin Shokravi F, Peyman N, Panahi R. Evaluating ...
 • Haqwi Al, Tamim H, Asery A. Knowledge, attitude and practice ...
 • Ghodsi H, MokhtariLaleh N, Asiri SH, Kazemnezhad Leili E. Prevalence ...
 • RezaKhani mogaddam H, Shojaezadeh D, Sadeghi R, Pahlevanzadah B, Shakourimoghaddam ...
 • Bahrami F, Bahrami SH. Survey of knowledge, attitude and practice ...
 • Jafari F, Davati A, Hajzamani A,  Rezaiepour N,  Alizadeh K. ...
 • Shamsipur M, Karani Bahador R, MohamadpurAsl A, Laksuri A. Smoking ...
 • Shojaa M, Juybari L, Ghorbani M, Sanakoo A, Shojaei H, ...
 • Divsalar K, Nakhaei N. Prevalence and correlates of Cigarette Smoking ...
 • Abedini S, Kamalzadetakhti H, Sadeghifar E, Shahrakivahed A. The Survey ...
 • Tavakolizadeh J, Moshki M, Moghimiyan M. The Prevalence of smoking ...
 • Oksuz E, Mutlu ET, Malhan S. Characteristics of daily and ...
 • Erdal G, Erdal H, Esengun K, Karakas G. Cigarette consumption ...
 • Tung Z, Buoling F, Shiushing W,Won CH, Shu-Hong Z. A ...
 • Steptoe A, Wardle J, Cui W, Baban A, Glass K, ...
 • Berg CJ, Ling PM, Hayes RB, Berg E, Nollen N, ...
 • Klink K, Lin S, Elkin Z, Strigenz D, Liu S. ...
 • La Torre G, Kirch W, Bes-Rastrollo M, Ramos RM, Czaplicki ...
 • Metintas S, Sariboyaci MA, Nuhoglu S, Metintaş M, Kalyoncu C, ...
 • Hessami Z, RamezanKhani A, SharifKashani B, Falahtafti S, Heydari GR. ...
 • Sudore RL, Mehta KM, Simonsick EM, Harris TB, Newman AB, ...
 • Von Wagner C, Steptoe A, Wolf MS, Wardle J. Health ...
 • Fernandez MD, Larson JL, Zikmund-Fisher BJ. Associations between health literacy ...
 • Baker DW. The meaning and the measure of health literacy. ...
 • Arnold CL, Davis TC, Berkel HJ, Jackson RH, Nandy I, ...