آقای دکتر محمود طاووسی

Dr. Mahmoud Tavousi

دانشیار پژوهش،گروه پژوهشی ارتقای سلامت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185786)

5
65
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی