رابطه فضایل اخلاقی با عقل در آموزه های امیرمومنان علی السلام

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 668

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PECONF04_037

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

آموزه های امیرمومنان(ع) بیانگر تاثیر شگرف فضایل اخلاقی بر تواناییهای عقلانی انسانها است. جستار حاضر در کنار درنگی کوتاه برای مفهوم شناسی اخلاق و عقل، به بررسی روایات مختلف در زمینه ی یاد شده پرداخته و بدین نتیجه دست یافته است که میزان تخل6ق به فضایل اخلاقی با توانمندیهای خرد انسانها دارای پیوندی معنیدار است: تاثیر مزبور در دو گروه قابل بررسی است، در گروه نخست، در سه مرحله از بازیابی تا درجه ی پویایی و کمال و گروه دوم در هفت عنوان از سلامت تا کارآمدی برای خرد آدمیان شایان پیگیری است، با حفظ این معنی که اثر هر یک از فضایل بر رشد خردورزی در فرآیندی ویژه صورت می بندد.

نویسندگان

محمدمهدی حاجیلوئی محب

استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

عبداله موحدی محب

دانشیار دانشگاه کاشان

محسن جوادی

استاد دانشگاه قم

محمدعلی مجدفقیهی

عضو هیات علمی دانشگاه معارف اسلامی قم