بررسی تاثیر ضد سرطانی روغن هسته انار بر روی سلولهای توموری سرطان مری در رده سلولی KYSE-30

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 924

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCPNU03_186

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: سرطان مری با حدود 386000 مرگ و میر در سال، ششمین عامل مرگ ناشی از سرطان در جهان است. درمان سرطان مری از مشکلترین چالشهای درمانی از دیدگاه انکولوژی محسوب می شود. ازطرفی مطالعات گسترده ای بر روی گیاهان مختلف و اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی آنها صورت گرفته است. در این میان ترکیب منحصر به فرد اسیدهای چرب دردانه انار و خواص ضد توموری آن در برخ از سرطان ها تا حدودی اثبات شده است. لذا در مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد سرطانی روغن هسته انار بر روی رده های سلولی سرطان مری و نرمال مورد بررسی قرار گرفته است. روش ها: رده سلولی سرطان مری انسان KYSE-30 و رده سلولی فیبروبلاست HF2FF به عنوان سلولهای نرمال در محیط RPMI-1640 کشت داده شدند. سپس سمیت سلولی غلظت های مختلف از روغن هسته انار ( 2، 1 ، 0/5 ، 0/25 ، 0/125، 0/0625، ( 0/03125 میلی گرم بر میلی لیتر بر روی سلول های کشت داده شده با استفاده از روش MTT بررسی شد. یافته ها: نتایج تست MTT نشان داد که سلولهای تیمار شده با غلظت های مختلف روغن هسته انار نسبت به نمونه کنترل کاهش رشد داشته است و این اثر مهاری وابسته به دوز روغن هسته انار و مدت زمان اعمال آن بر سلول های سرطان مری می باشد. بحث ونتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده و اثر قابل توجه این روغن هسته انار در مهار رشد سلولهای سرطانی و نیز مهار تحرک سلولهای توموری مری، همچنین با توجه به طبیعی بودن فرآورده، هزینه پایین و در دسترس بودن آن، استفاده از این مکمل غذایی در رژیم غذایی می تواند در درمان سرطان مری موثر باشد.

کلیدواژه ها:

روغن هسته انار- رده سلولی - KYSE-30 سرطان مری- سمیت سلولی- آزمون رنگ سنجی MTT

نویسندگان

حیدر شاوردی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور ایران

مریم زارع

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور ایران

سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور ایران

شریفه خسروی

گروه بیولوژی و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان