پرتوهای الکترون گردابی در حضور شار مغناطیسی در چارچوب مکانیک کوانتومی نسبیتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 360

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMPI02_005

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله انتشار پرتوهای الکترون گردابی درحضور شار مغناطیسی، درچارچوب نظریه نسبیتی دیراک را مورد بررسی قرار میدهیم.ویژه حالت های معادله دیراک برای الکترونهای گردابی به صورت بسل درخواهند آمد، پرتوهای بسل نسبیتی ویژه حالتهای اندازه حرکت زاویه ایمداری (OAM) و اندازه حرکت زاویه ای اسپینی (SAM) به تنهایی نیستند، بلکه ویژه حالت های عنصر z از اندازه حرکت زاویه ای کل هستند،مقدار چشمداشتی بهنجار شده هر اندازه حرکت زاویه ای را بطورجداگانه به دست می آوریم وچگالی احتمال و توزیعات سمتی جریان را محاسبهنموده و به صورت گرافیکی آنها را رسم میکنیم.و نیز تفاوت جوابهای بسل برای الکترون های گردابی در میدان مغناطیسی متغیر با حالتالکترون های جفت شده دیراک درفضای آزاد را نشان خواهیم داد.

کلیدواژه ها:

معادله دیراک ، الکترونهای گردابی ، اندازه حرکت زاویهای مداری و اسپینی ، چگالی احتمال و جریان

نویسندگان

فاطمه شیاسی

گروه فیزیک،دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

احمد رجبی

گروه فیزیک،دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی