پهنه بندی لرزه ای استان سیستان و بلوچستان به دو روش تعینی و احتمالاتی اصلاح شده

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 437

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRAG-3-2_010

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

چکیده مقاله:

در این بررسی برآورد خطر لرزه­ای تعینی و احتمالاتی اصلاح شده و پهنه بندی لرزه ای برای گستره 07/23 تا 48/33 درجه عرض شمالی و 92/56 تا 33/65 درجه طول شرقی، شامل استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. به این منظور نقشه تکتونیکی منطقه با استفاده از نقشه های زمین شناسی با ابعاد 1:250000 و در نظر گرفتن توپوگرافی منطقه ترسیم شده است. فهرست نامه یکنواختی از زمین لرزه ها شامل 12 زمین لرزه تاریخی و 905 زمین لرزه دستگاهی از 6/8/1901 تا 22/1/2016، با بزرگای  تهیه گردید. سپس با استفاده از این اطلاعات تعداد 54  چشمه بالقوه زمین لرزه، در گستره مورد مطالعه به صورت پهنه ای تعیین گردید. با استفاده از تابع توزیع مکانی، آهنگ رویداد زمین لرزه برای محدوده های بزرگی گوناگون در هر چشمه بالقوه زمین لرزه برآورد شده است. در انتها بیشینه شتاب جنبش نیرومند زمین بر روی سنگ بستر با استفاده از نرم افزار Open Quake برای شبکه ای شامل 44352 نقطه برآورد گردید. بر اساس تحلیل خطر تعینی برای چشمه ها، بیشترین PGA در محدوده استان، g55/0 و کمترین مقدار g01/ 0برآورد شده است. همچنین برآورد خطر احتمالاتی اصلاح شده انجام گردید و مقادیر PGA برای دوره های بازگشت 475 سال که معادل 10%  حتمال فزونی در 50 سال است، تعیین و نقشه پهنه بندی برای آن رسم شد. برای این دوره بازگشت که مبنای طرح در نظر گرفته می­شود، حداقل شتاب مورد انتظار در استان g04/0 و حداکثر g4/0 است. نتایج به دست آمده با نتایج سایر پژوهشگران در منطقه و همچنین با نقشه پهنه­بندی خطر نسبی زمین لرزه در ایران (استاندارد 2800 و ویرایش 4) مقایسه شد.

کلیدواژه ها:

برآورد خطر زمین لرزه ، جنبش نیرومند زمین ، استان سیستان و بلوچستان ، بیشینه شتاب جنبش زمین

نویسندگان

نجمه فاتحی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

افسانه نصرآبادی

استادیار، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

سید حسن موسوی بفروئی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه اردکان

محمدرضا سپهوند

استادیار، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان