مدیریت تغییرات رویکردی نوین در مدیریت بهینه پروژه های ساخت

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 425

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF01_096

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

چکیده مقاله:

بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد که وجود تغییر در پروژه های ساخت و سازمان ها ، اتفاقی قابل پیش بینی و غیر قابل انکار می باشند. در این تحقیق به تاثیر تغییرات بر روی هزینه، زمان، محدوده و کیفیت پروژه و همچنین به تعدادی از اثرات مثبت و منفی تغییرات و علل به وجود آمدن آنها و سپس راه کارهایی برای بهبود مدیریت آن ها اشاره کرده ایم. تغییرات در پروژه های سداخت و ساز باعث به وجود آمدن تاخیردر پروژه و همچنین دعاوی طرفین قرارداد می شود. نوع اثرات این تغییرات به مددیریت آنها وابسته می باشد. البته نمی توان گفت، با وجود مدیریت این تغییرات، می توان اثرات منفی این تغییرات را به صفررساند چون در هرصورت تغییرات در پروژه ها و سازمان ها اثرات منفی خود را که میزان این اثرات به مدیریت آن بستگی دارد ، می گذارند

نویسندگان

رامین انصاری

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

محمد بنار

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)