آقای دکتر رامین انصاری

Dr. Ramin Ansari

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (215376)

49
2
1
1
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (1396-تاکنون)