تشخیص نفوذ در شبکه با انتخاب ویژگی برپایه الگوریتم انتخاب پیشرو و دست هبند ماشین بردار پشتیبان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 716

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF06_028

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

وجود نقاط آسیب پذیر در شبکه همچنین پیچیدهتر شدن روزافزون حملات، استفاده از سیستم های تشخیص نفوذ را در کنار دیواره آتش و ویروس یابها به عنوان یک مکمل امنیتی، الزامی کرده است. تشخیص نفوذ در اصل یک مسئله ی دسته بندی است و شناسایی ویژگی های موثر ازجمله موضوعات با اهمیت در دستهبندی است. در این مقاله به مقایسه الگوریتم های انتخاب ویژگی ژنتیک، انتخاب پیشرو و انتخاب پسرو در تشخیص نفوذ در شبکه همچنین تاثیر پارامترهای الگوریتم از جمله اندازه جمعیت بر میزان دقت تشخیص نفوذ و میزان دقت درون دسته ای حاصل از اجرای هر یک از الگوریتم ها پرداخته شده است. به منظور ارزیابی عملکرد این الگوریتم ها از مجموعه داده NSL-KDD استفاده شده است که در آن بستهها به پنج دسته نرمال و نفوذهای نوع DOS، U2R، R2L و Prob تقسیم شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحلیل، الگوریتم انتخاب پیشرو با دقت بالاتری نسبت به الگوریتمهای GA و BS به انتخاب ویژگی های موثرو تشخیص نفوذ در شبکه پرداخته است.

نویسندگان

مسعود شریفیان

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

حسین کارشناس

دانشگاه اصفهان

سعید شریفیان

دانشگاه اصفهان