تاثیر ماهی غیربومی کاراس بر سطوح تروفی و چرخه غذایی دریاچه نئور

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 428

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBFCONF01_081

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1398

چکیده مقاله:

دریاچه نئور یکی از دریاچه های مهم استان اردبیل است که دارای ذخیره بالایی از آمفیپود گاماروس بوده است. ماهی مهاجم کاراس (Carassius gibelio) در سال 1382 در دریاچه مشاهده و در مدت کوتاهی با سازگاری و تحمل یخبندان زمستانی از فراوانی جمعیت بالایی برخوردار گردید و تغییراتی در اکوسیستم دریاچه نئور مشاهده شد. در سال 1393 بررسیهای جامع برای تشخیص عوامل ایجاد این تغییرات صورت پذیرفت و در این مقاله نتایج بررسی جوامع فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون و کفزیان که در هفت ماه اول سال انجام پذیرفت، مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این بررسیها نشان میدهد که پس از ورود ماهی غیربومی کاراس به دریاچه تغییرات شاخصی در چرخه تروفی دریاچه رخ داد که از آن جمله کاهش شدید جمعیت گاماروس، افزایش بالای فراوانی فیتوپلانکتون و تغییر ترکیب جمعیتی زئوپلانکتونی با غالبیت روتیفر و کلادوسرهای ریزجثه گردید که نهایتا دریاچه به سمت فوق یوتروف پیش رفت.تغییرات مشاهده شده نشان میدهد که ورود ماهیان مهاجم نه تنها رقیبی برای ماهیان دیگر محسوب میگردد بلکه با تغییر در تنوع زیستی و چرخه تروفی، اکوسیستم دریاچه را تحت تاثیر قرار میدهد.

نویسندگان

سیدحجت خداپرست

پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-بندر انزلی

هادی بابایی

پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-بندر انزلی

سیامک باقری

پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-بندر انزلی

سپیده خطیب

پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-بندر انزلی