ارزیابی عملکرد واحد درآمدی شعبه 25 سازمان تامین اجتماعی غرب تهران با روش تحلیل پوششی داده ها DEA

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

308

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF01_105

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی دارای نقشی جبران کننده و حمایتی در اقتصاد هر کشوری است. موفقیت این صننعت انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع است و موجب افزایش کارآیی شرکت ها می شود و در واقع میتوان مدعی بود که در سایه رقابت ها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد حضور صنایع حمایتی کارآ در آن عرصه یکی از مهم ترین مزایای رقابتی کشورها به شمار می آید. اما امروزه تمام سازمان های دولتی و خصوصی به نحوی به اهمیت وجود یک سیستم اندازه گیری عملکرد پی برده اند و به عنوان یک اصل، عملکرد هنر واحد سازمانی و یا سازمان تا آنجا که میسر است باید اندازه گیری شود چون بدون اندازه گیری، مبنایی برای قضاوت و اظهار نظر و ارزیابی وجود نخواهد داشت در همین راستا در این پژوهش سعی شده است تا عملکرد واحد درآمدی شعبه 25 تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با روش تحلی، پوششی داده ها در قالب سنجش کارایی و بهره وری در بازه زمانی 90-96 مورد بررسی قرار گرفته شود. لذا نتایج گویای آن بود که کارایی واحد درآمدی این شعبه در بازه زمانی مورد مطالعه در هر سه الگوی VRS, CRS, SE کارا بوده و فقط در سال 90 عدم کارایی در بازده ثابت به مقیاس وجود داشته است که در سالهای بعد این عدم کارایی مرتفع شده است. اما نتایج برآورد تغییرات بهره وری به روش شاخص مالم کوییست در همین بازه زمانی نیز حاکی از آن است که هر چند در سالها 90 تا 94 بهره وری که، عوامل، تولید در این واحد با نوسانات مثبت و منفی همراه بوده اما رشد بالای 1 را تجربه نکرده است اما در سال ها 95 و 96 ، تغییرات بهره وری کل، عوامل، تولید همراه با رشد فزاینده و بالای یک را دارا بوده که این رشد ناشی از پیشرفت در شاخص بهره وری تکنولوژیکی بوده است.

کلیدواژه ها:

عملکرد ، بهره وری ، کارایی ، تحلیل ، پوششی داده ها ، واحد درآمدی شعبه 25 تامین اجتماعی غرب تهران

نویسندگان

جمیلهسلمانیون
جمیله سلمانیون

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مدیریت، حسابداری و اقتصاد، قزوین، ایران

علیشمخال
علی شمخال

دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، دانشکده اقتصاد و مدیریت، تهران، ایران