کارکرد کهن الگوی سفر قهرمان در فیلم استاکر (stalker) تارکوفسکی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 743

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTCONF05_149

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

کهن الگوها، تصاویر یا نمادهای ناخودآگاه جمعی بشرند که ذهنیت، اندیشه و رفتار آدمی را تحت سیطره خود دارند. بر اساساندیشه جوزف کمبل، کهن الگوی سفر قهرمان یکی از اساسی ترین نمادهای روان بشری است. اسطوره شناسان معتقدند؛ که اینکهن الگو، درون مایه اساسی بسیاری از متون ادبی و نمایشی را شکل میدهد. پژوهش های اسطوره ای در عرصه سینما ضرورتیاست برای فهم عمیق تر هنرهای نمایشی و ذهنیت های بینافرهنگی. بر این اساس، پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر کهن الگویسفر قهرمان در فیلم استاکر تارکوفسکی می پردازد. سفر قهرمان دارای سه مرحله جدایی، تشرف و بازگشت است. فیلم استاکرنیز تحت تاثیر کهن الگوی یادشده است و بر اساس آن کهن الگو، سه شخصیت اصلی فیلم، به منطقه ای ممنوعه گام می نهند.آنها در این سفر با موانع و مراحلی بهغایت دشوار مواجه می گردند؛ اما پس از گذر از این مراحل، در ازای پذیرش رنج سفر ودشواری های آن، به پاداش های درخور می رسند.

نویسندگان

فاطمه ادراکی

مدرس دانشگاه پیام نور رشت

هادی دهقانی یزدلی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران