بررسی تاثیر نانو ذرات در مقاومت فشاری خاکهای دانه ای به روش تزریق

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

258

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM01_0657

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

در بسیاری از پروژه های مهندسی عمران امکان دست یافتن به محل مناسب برای ارضا تمام نیازهای طراحی وجود ندارد و بایستی تمام یا قسمتی ازخاک محل اصلاح شود که روشهای مختلفی از جمله روش جایگزینی و.... وجود دارد و از روشهای پرکاربرد برای بهبود ویژگیهای مهندسی استفاده از افزودنیهای مختلف هست که از دیر باز بدین منظور موادی نظیر قیر ،آهک وخاکستر بادی و... استفاده می گردد یکی از جدیدترین این افزودنیها نانو ذرات می باشد که موجب بهبود خواص فیزیکی ومیکانیکی ودر کل ویژگیهای مهندسی ژیوتکنیکی مطالعات زیادی صورت گرفته است .هدف از این تحقیق بررسی اثر دو نوع نانو ذره، نانو سیلیس و نانواکسید آلومنیوم در مقاومت فشاری خاک دانه ای ریز (SP) بد دانه بندی شده می باشد که بدین منظور نسبت های مختلف 3/0، 6/0 و9/0 درصد وزن خشک سیمان از هرکدام از نانو ذرات به صورت همگن به دوغاب سیمان بانسبتهای آب به سیمان 1و4/1و8/1 درخاک بد دانه بندی شده با چگالی نسبی30 درصد وفشار 2بار تزریق شده و باتوجه به بررسی مقاومتهای فشاری در نمونه های 7 و28 روزه نمایانگر این واقعیت می باشد که تا یک مقدار مشخص افزایش نانو ذرات مقاومت فشاری نمونه ها افزایش می یابد وبعداز آن تاحدودی ثابت مانده ویا کاهش می یابد . همچنین تاثیر نسبت آب به سیمان در مقاومت فشاری نمونه ها به مراتب بیشتر از تاثیر نانو ذرات می باشد.

نویسندگان

صامت چلیک

استادیار دانشکده مهندسی،گروه مهندسی ژیوتکنیک، دانشگاه آتاتورک ارزروم ترکیه،

سیابهوشمندی خانقاهی
سیاب هوشمندی خانقاهی

دکتری راه و ترابری ،گروه آموزشی مهندسی عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه محقق اردبیلی،

مهدی جعفریان باروق

دانشجوی دکتری نانو مهندسی ، دانشکده مهندسی،گروه نانو، دانشگاه آتاتورک ارزروم ترکیه،