وضعیت بکارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری ورزشی در مقایسه با گردشگری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 728

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KPIP12_284

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش وضعیت وجود و عدم وجود و میزان استفاده از بازاریابی الکترونیک در یکی از مهم ترین گونه های گردشگری پایدار که گردشگری ورزشی می باشد بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان آزانس های مسافرتی انسان کردستان، کارکنان قسمت رزرواسیون و بازاریابی هتل ها و اعضای هییت های کوهنوردی، قایقرانی، دوچرخه سواری و شنا که کارهای مربوط به بازاریابی را انجام می دهند می باشند. طبق آمار رسمی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان و اداره ورزش جوانان استان کردستان، این تعداد 851 فر است تعداد اعضای نونه با توجه به فرمول کوکران 265 نفر از کارکنان است که حداقل از یکی از روش های بازرایابی الکترونیک استفاده کرده باشند. برای جمع آوری داده ها از پرسشناه و روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است نتایج حاصل از یافت ها نشان داد که در بین کارکنان است که در این مراکز از بازارایبی الکترونیک جهت بازاریابی در حوزه گردشگری استفاده می کنند و فعالیت های بازاریابی مربوط به حوزه گردشگری را انجام اما فعالیت هایی جهت بازاریابی در حوزه گردشگری ورزشی را در نظر نمی گیرند و 266 پرسشنامه نیز مربوط به کارکنانی است که در این مراکز از بازاریابی الکترونیک جهت بازاریابی گردشگری ورزشی استفاده می کنند. بنابراین 179 نفر از کارکنان این مراکز بازاریابی الکترونیک را جهت بازاریابی گرشگری بکار می گیرند اما به توسعه و بازاریابی گردشگری ورزشی توجهی نمی کنند.

نویسندگان

سارا ورمقانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی قروه ایران

نوید مهتاب

مربی گروه تربیت بدنی واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی قروه ایران

پیام محمدپناهی

مربی گروه تربیت بدنی واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی قروه ایران