بررسی رابطه مدیریت کیفیت یادگیری سازمانی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 291

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMEM02_489

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

بسیاری از دانشمندان علم مدیریت سازمان تلاشهایی را برای نظامند کردن استفاده از دانش در سازمان ازراه ایجاد باب جدیدی در مدیریت با عنوان مدیریت دانش آغاز کرده اند. برخی از مدل های مدیریت دانشبه صورت موفقیت آمیزی در صنایع مورد استفاده قرار گرفته اند. اما نمونه های اندکی از مدیریت دانش درحوزه های آموزش وجود دارد. یادگیری سازمانی سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوت اند، به این معنی کهاولی به فعالیت های (فرایندهای) خاصی در داخل سازمان اشاره می کند، در حالی که دومی نوع خاصیازسازمان است پس از تعریفی که در بالا به آن اشاره شد، تفاوت دوعبارت یادگیری سازمانی سازمان یادگیرنده را به زیبایی توضیح می دهد: در بحث از سازمان یادگیرنده تمرکز ما بر چیستی است سیستم ها، اصول ویژگی های سازمان هایی را که به عنوان یک هویت جمعی یاد می گیرند واقدام به تولید می کنند، مورد بررسی قرار می دهیم از طرف دیگر یادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری سازمانی به معنی مهارتها فرایندهای ساخت بهره گیری از دانش اشاره دارد. در این معنی، یادگیری سازمانی تنهایک بعد یا عنصر از سازمان یادگیرنده است

نویسندگان

محمود رییسی وانانی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

محمدتقی محمودی

مدیرگروه عضو هییت علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

علیرضا نوری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد