بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتها با ارزش بازار و ریسک شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 160

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB15_041

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

چکیده مقاله:

مسوولیت اجتماعی سازمان، عامل اساسی بقای هر سازمان است . شرکتها و موسسات در جامعه ای کار می کنند که آن جامعه برای آنها فرصتهای مختلفی را جهت کسب سود و تحقق اهدافشان ایجاد کرده است ، در مقابل این رفتار جامعه ، سازمانهای مذکور نیز باید متعهد باشند که نیازها و خواسته های جامعه را آنگونه که مورد توجه ذینفعان است ، برآورده کنند. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتها با ارزش بازار و ریسک شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . بدین منظور تعداد ۷۸ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ به عنوان نمونه انتخاب گردیده است . متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شده اند. تخمین مدل نیز از نوع Panelبوده و از رگرسیون چند متغیره به روش OLS استفاده شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر مسئولیت اجتماعی بر بازده غیر عادی انباشته (ریسک )، ارزش بازار شرکت و عملکرد شرکت مثبت و معنی دار است .

نویسندگان

افسون باعزم

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشجوی دکترای حسابداری